"Försök att en gång lämna denna värld en smula bättre än den var, när du kom in i den."

Baden Powell Of Gilwell

Mensa Bilder Svenska ScoutförbundetUppdaterad 2010-07-04